Internetonderzoeken met een verhoogd afbreukrisico vereisen passende beveiligingsmaatregelen. Standaard internetverbindingen zijn voor deze onderzoeken niet toereikend:

Herleidbaarheid – Verbindingen zijn vaak eenvoudig herleidbaar naar de uitvoerende organisatie aan de hand van de technische sporen die gebruikers achterlaten.

Veiligheid – Onderzoekers worden dagelijks blootgesteld aan digitale aanvallen in de vorm van virussen en trojans. Zodra een werkstation besmet is, bestaat de kans dat onderzoeksresultaten en werkwijzes uitlekken. Daarnaast wordt vaak technische kennis ingehuurd, wat een ander veiligheidsrisico kan opleveren.

Schaal – Hoe meer mensen gebruik maken van een bepaalde internet verbinding, hoe groter de kans dat gebruikers door hun gedrag sporen achterlaten die wijzen op een onderzoek.

Greynet biedt een oplossing in de vorm van een volledig self-contained systeem, dat door de uitvoerende organisatie op eenvoudige wijze kan worden opgezet en onderhouden.  Het systeem maakt het mogelijk om op een simpele manier meerdere niet-herleidbare verbindingen op te zetten. Deze verbindingen kunnen los van elkaar gebruikt worden.

Niet herleidbaar

In tegenstelling tot andere oplossingen is Greynet voor buitenstaanders niet te onderscheiden van een doorsnee internet gebruiker.

Volledige controle

Het configureren van de Greynet componenten doet u zelf, door middel van menugestuurde stappen. Door deze manier van werken is een hoge mate van confidentialiteit gegarandeerd: niemand, ook de leverancier niet, heeft inzage in de inrichting van het systeem. Ook bij de plaatsing van de systeemcomponenten bent u zelf de enige partij die op de hoogte is van de locatie en inrichting daarvan.

Veilig

Greynet werkstations kunnen alleen gebruikt worden na authenticatie middels  een authenticatie token en een wachtwoord. Bij verlies van een token kan deze uitgeschakeld worden. Op de werkstations worden geen gegevens opgeslagen: na iedere sessie keert het werkstation terug naar de oorspronkelijke staat.

Voor de communicatie tussen de verschillende systeemcomponenten maakt Greynet gebruik van zware encryptie. Doordat het systeem zoveel mogelijk gebruikersfouten afvangt, is het voor gebruikers vrijwel onmogelijk om ongewild hun identiteit aan de buitenwereld prijs te geven.

Verdere informatie over de beveiliging van het systeem is op aanvraag verkrijgbaar.

Simpel

Het beheer, onderhoud en uitbreiding van Greynet is grotendeels menugestuurd: aanmaken van nieuwe componenten of gebruikers kan door personeel zonder technische kennis worden uitgevoerd. Ook voor het bedienen van de veilige werkstations kan de onderzoeker gebruik maken van menu’s. Zware technische kennis is niet nodig.

Doelgroep

Greynet is bedoeld voor overheidsorganisaties die zich bezig houden met  internet onderzoeken met een hoog afbreukrisico.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Greynet? Vraag dan een afspraak aan voor een gesprek of demonstratie.

DIGINT

Postadres:
Wilhelmina van Pruisenweg 104,
2595 AN Den Haag

info@digital-intelligence.nl
+31 (0)70 – 444 2 887

Bezoekadres:
Wilhelmina van Pruisenweg 104,
2595 AN Den Haag